آخرین نوشته ها

بخش پنجاه و پنجم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش پنجاه و پنجم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش پنجاه و پنجم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هجدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش پنجاه و چهارم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش پنجاه و چهارم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش پنجاه و چهارم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هفدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش پنجاه و سوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش پنجاه و سوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش پنجاه و سوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش شانزدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش پنجاه و دوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش پنجاه و دوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش پنجاه و دوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش پانزدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش پنجاه و یکم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش پنجاه و یکم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش پنجاه و یکم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش چهاردهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که …

ادامه ی متن
بخش پنجاهم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش پنجاهم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش پنجاهم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش سیزدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از صفر شروع …

ادامه ی متن
a124434132014102a

ویژه ی تاسوعا و عاشورا – کد تخفیف 40 درصدی

  با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوست داران حسین و دانشجویان گرامی سایت. ایام جان سوز محرم، بخصوص تاسوعا و عاشورای حسینی را  به شما کابران گرامی سایت تسلیت عرض می نمایم. به درخواست کاربران گرامی برای فعال سازی کد تخفیف برای مجموعه ی آموزش Asp.net MVC 6 در …

ادامه ی متن
بخش چهل و نهم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و نهم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و نهم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش دوازدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و هشتم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و هشتم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و هشتم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش یازدهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و هفتم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و هفتم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و هفتم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش دهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و ششم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و ششم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و ششم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش نهم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و پنجم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و پنجم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و پنجم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هشتم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و چهارم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و چهارم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و چهارم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هفتم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و سوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش چهل و سوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و سوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش ششم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش چهل و دوم- آموزش سایت DigiKala

بخش چهل و دوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش چهل و دوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش پنجم آموزش طراحی قالب دی جی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن