آخرین نوشته ها

بخش هفتاد و پنجم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش هفتاد و پنجم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش هفتاد و پنجم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش یازدهم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش هفتاد و چهارم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش هفتاد و چهارم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش هفتاد و چهارم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش دهم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش هفتاد و سوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش هفتاد و سوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش هفتاد و سوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش نهم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش هفتاد و دوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش هفتاد و دوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش هفتاد و دوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هشتم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش هفتاد و یکم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش هفتاد و یکم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش هفتاد و یکم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هفتم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش هفتادم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش هفتادم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش هفتادم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش ششم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از صفر شروع …

ادامه ی متن
بخش شصت و نهم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و نهم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و نهم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش پنجم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
بخش شصت و هشتم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و هشتم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و هشتم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش چهارم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش شصت و هفتم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و هفتم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و هفتم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش سوم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش شصت و ششم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و ششم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و ششم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش دوم آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند …

ادامه ی متن
بخش شصت و پنجاهم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و پنجم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و پنجاهم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش اول آموزش برنامه نویسی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که قصد دارند از …

ادامه ی متن
آموزش طراحی سایت DigiKala در Asp.net Core

پکیج آموزش طراحی سایت DigiKala در Asp.net Core

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTv.com… این پکیج در حال ابدیت می باشد. اخرین بخش : 75 به جهت راحتی کار دوستان و دانشجویان گرامی پکیج با ویدیوهای آماده شده ی سایت DigiKala را روی سایت قرار دادم…این پکیج هر بار با افزوده شدن ویدیوی جدید ابدیت می گردد… خب …

ادامه ی متن
بخش شصت و چهارم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و چهارم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و چهارم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش نهم آموزش طراحی بانک اطلاعاتی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که …

ادامه ی متن
بخش شصت و سوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و سوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و سوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هشتم آموزش طراحی بانک اطلاعاتی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که …

ادامه ی متن
بخش شصت و دوم- آموزش سایت DigiKala با Asp.net MVC 6

بخش شصت و دوم- آموزش برنامه نویسی سایت دیجی کالا با Asp.net MVC 6

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ZankoTV.Com. با بخش شصت و دوم آموزش Asp.net MVC 6 یا Asp.net Core RC 2 در قالب فروشگاه اینترنتی DigiKala (دیجی کالا) در خدمت شما هستم. در این ویدیو به بخش هفتم آموزش طراحی بانک اطلاعاتی سیستم فروشگاهی دیجی کالا برای آن دسته از دوستانی که …

ادامه ی متن